TAG: Nghị quyết số 08

  • Dấu ấn đậm nét trong xây dựng pháp luật

    Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng uỷ Công an Trung ương thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng, tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, được thể hiện qua Nghị quyết số 08 về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về ANTT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đã chỉ đạo lực lượng chức năng xây dựng trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nhiều dự án luật, pháp lệnh, trình Chính phủ ban hành các nghị định...  

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT