TAG: Những truyền thống vẻ vang của Đảng

  • Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, viết tiếp những trang sử hào hùng

    Từ ngày thành lập Đảng đến nay, trong mọi bước ngoặt của cách mạng Việt Nam đều có dấu ấn quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này đã được thực tiễn chứng minh, lịch sử kiểm chứng, nhân dân thừa nhận và đó cũng là lý do khẳng định vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội là khách quan, tất yếu, hợp lòng dân.        

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT