TAG: Phòng, chống tham nhũng

  • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề chống tham nhũng

    Trước khi đi xa, về với các bậc tiền bối cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) để lại bản Di chúc lịch sử, là những lời căn dặn cuối cùng về nhiều nội dung, trong đó một trong những nội dung quan trọng là xây dựng, củng cố Đảng, chống suy thoái, tiêu cực, tham nhũng.

  • Công tác phòng, chống tham nhũng được duy trì, đẩy mạnh

    Ngày 26/7/2019, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ 16 dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo, để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2019.

  • Tài liệu phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong CAND

    Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-BCA-V03 ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, Bộ Công an đã biên soạn Tài liệu phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong Công an nhân dân.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT