TAG: thi hành án hình sự tại cộng đồng

  • Dự thảo Thông tư quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng

    Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng. Theo dự thảo, Thông tư này quy định về trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương; quản lý thi hành án và thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án hình sự tại cộng đồng thuộc thẩm quyền của lực lượng Công an nhân dân, bao gồm: 

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT