TAG: Thông tin. mã độc. GrandCrab 5.2. email. giả mạo. Bộ Công an.

  • Cảnh báo mã độc GandCrab 5.2 giả mạo từ Bộ Công an

    Ngày 05/04/2018, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Trung tâm VNCERT) đã phát hành Công văn số 58/VNCERT-ĐPƯC về việc ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab (phiên bản 1.0 và 2.0) và hiện nay cũng đã hỗ trợ giải mã GandCrab phiên bản 5.1 trở về trước.  

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT