TAG: Thứ trưởng Lê Quý Vương. ANTT. quản lý và sử dụng con dấu.

  • Tổng kết, sơ kết một số chuyên đề trọng tâm công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội

    Sáng 30/11/2018, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở giai đoạn 2007 - 2017; tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BCA của Bộ Công an quy định về tổ chức, hoạt động của Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự (ANTT) giai đoạn 2013 - 2018; sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Nghị định 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT