TAG: thực tiễn

  • Công an xã chính quy – ghi nhận từ thực tiễn

    Gần 5.000 cán bộ Công an chính quy đã được phân công về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đặt những nền móng quan trọng trong việc xây dựng cấp Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc. Đồng thời, qua thực tiễn cũng đặt ra một số vấn đề cần quan tâm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc để việc thực hiện được thống nhất, đúng lộ trình, đạt yêu cầu đặt ra.

  • Tâm lý học tội phạm và tâm lý trong hoạt động điều tra tội phạm

    Thực hiện chương trình, kế hoạch năm học 2019 - 2020, ngày 02/10/2019, Bộ môn Tâm lý - Học viện CSND đã tổ chức báo cáo thực tế chuyên đề “Tâm lý học tội phạm và tâm lý trong hoạt động điều tra tội phạm”.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT