TAG: Tổ chức Chính phủ. Nghị định số 01/2018/NĐ-CP. Nghị quyết hội nghị Trung ương 4. Nghị quyết số 18-NQ/TW. Thượng tướng Tô Lâm. tinh gọn bộ máy. hiệu lực. hiệu quả

  • Tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

    Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết của Đảng đang là một trong những nội dung quan trọng được nhiều bộ, ngành từ Trung ương tới các tỉnh, thành, phường, xã tích cực triển khai. Trong đó, Bộ Công an là một trong những đơn vị tiên phong triển khai xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT