TAG: trang thiết bị

  • Công tác hậu cần tại Học viện Cảnh sát nhân dân - những định hướng trong thời gian tới

    Hơn 50 năm, cùng với sự phát triển của Học viện Cảnh sát nhân dân, công tác hậu cần của Học viện đã từng bước chủ động, linh hoạt tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tận dụng các thời cơ thuận lợi, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của học viện, hoàn thành mọi yêu cầu công tác. Bài viết đã đánh giá cụ thể những kết quả đạt được và các nội dung trọng tâm cần thực hiện của công tác hậu cần trong thời gian tới.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT