TAG: trọng dụng trí thức

  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay

    Từ tư tưởng trọng dụng trí thức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ xung quanh mình rất nhiều những trí thức nổi tiếng toàn tâm, toàn ý vì đất nước và nhân dân. Thực hiện tư tưởng trọng dụng trí thức của Hồ Chí Minh, những năm gần đây, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thu hút và trọng dụng đội ngũ này.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT