TAG: Ứng dụng Khoa học Công nghệ

  • Những xu thế mới của công nghệ trong giáo dục

    Sự đa dạng hóa các “sản phẩm giáo dục”, quá trình đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục nhờ cơ sở dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi giá trị trong giáo dục; Sự thay đổi trong mối quan hệ, vai trò, vị trí của người dạy và người học trong quá trình dạy học, trong hệ sinh thái giáo dục;

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT