TAG: Văn bản mới. Chính sách mới. Thông tư. Hợp nhất. PCCC

  • Hợp nhất thông tư về lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

    Ngày 15/3/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BCA, hợp nhất Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.  

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT