TAG: vẻ vang

  • Những dấu mốc vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam

    Là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, trải qua 75 năm trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử cách mạng hào hùng, kế thừa và phát triển xuất sắc tư tưởng quân sự dân tộc trong thời đại mới.

  • Những chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân

    Lực lượng An ninh nhân dân ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám 1945; được Ðảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Ðảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Vừa ra đời, lực lượng An ninh đã đắm mình vào cuộc đấu tranh vô cùng cam go, quyết liệt chống liên minh phản cách mạng trong - ngoài, mưu đồ lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT