TAG: Việt Nam

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tác động đối với Việt Nam

  Một trong những thành quả, xu thế phát triển mới của nhân loại trong thập niên thứ hai của thế kỷ 21 là sự ra đời,phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0). Theo ông Klaus Schwab, người sáng lập và là Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới, bản chất của Cách mạng công nghiệp 4.0 rất khác so với các cuộc cách mạnh công nghiệp trước đó

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động đến Việt Nam

  Học tập kinh nghiệm ứng phó của các nước khác, đặc biệt là các nước đi trước trong CMCN 4.0 là hết sức quan trọng, giúp Việt Nam có thể tránh được những vấn đề mà các nước đó gặp phải.

 • Giáo dục Việt Nam nhìn từ yêu cầu sẵn sàng cho tương lai

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN4) đã và đang tác động tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. Những tác động này không chỉ giới hạn ở những cái chúng ta làm gì và làm như thế nào mà còn tới vấn đề chúng ta là ai.

 • Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0

  Cách mạng 4.0 đã và đang mang đến sự thay đổi lớn trong đời sống của người dân Việt Nam. Sự tiện dụng của Grab, khả năng cập nhật 24/24 của Facebook, hay sự đa dạng về nội dung của YouTube thúc đẩy xã hội tiến tới thời đại mới của khởi nghiệp điện toán (Vuong, 2019). Ở đó, mỗi cá nhân đều có cơ hội để khởi nghiệp thông qua sự kết nối đến khắp mọi nơi trên thế giới của Internet và sức mạnh tính toán nằm gọn trong long bàn tay.

 • Giáo dục trong tương lai ở Việt Nam

  Khi nói đến giáo dục trong tương lai tức là nói đến giáo dục trong một thời kì mà công nghệ thông tin xâm nhập rất mạnh vào giáo dục. Sự xâm nhập này có thể tạo ra một số thay đổi lớn và những xu thế sau:

 • Tuyên ngôn độc lập - Những giá trị lịch sử

  Cách đây 74 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

 • Cách mạng Tháng Tám 1945: Mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước

  Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường của toàn thể nhân dân. Thắng lợi ấy cũng minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn với tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén, nắm bắt và chớp đúng thời cơ.

 • 7 tháng 2019, có 6.219 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam

  7 tháng năm 2019, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VNCERT ghi nhận 6.219 sự cố tấn công mạng vào các trang web của Việt Nam, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2018.

 • Tổng kết 40 năm hợp tác, hữu nghị đào tạo cán bộ Công an Campuchia

  Ngày 20/6/2019, Tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết 40 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an Bộ nội vụ Vương quốc Campuchia (1979 - 2019). Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT