Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Bùi Chí Nguyện

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Hoạt động phòng ngừa tội phạm cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm   Mã số: 62.38.01.05 

 Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Chí Nguyện   

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1. TS Nguyễn Kiên;

HD 2. PGS.TS Vũ Công Sáu.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:
Quá trình nghiên cứu, luận án sẽ tập trung nghiên cứu, luận giải và đưa ra một số điểm mới sau đây:

1. Khái quát, hệ thống hoá những vấn đề về lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, như: khái niệm tội phạm cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; khái niệm, đặc điểm hoạt động phòng ngừa tội phạm cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; nội dung, biện pháp phòng ngừa tội phạm cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

2. Phân tích, đánh giá một cách khoa học, khách quan về thực trạng tình hình, đặc điểm tội phạm học của tội phạm cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; đánh giá tỷ lệ ẩn của tội phạm và nguyên nhân phát sinh tội phạm; việc tổ chức các hoạt động phòng ngừa tội phạm này của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong quá trình thực hiện hoạt động phòng ngừa này…

Từ đó, đề xuất được một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong tình hình mới.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT