Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Chu Xuân Đức

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên: Chu Xuân Đức. Nghiên cứu sinh Khoá: 17

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

          1. GS, TS Trần Minh Hưởng

          2. PGS, TS Chu Thế Long

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

- Xây dựng khái niệm phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và phân tích làm rõ đặc trưng pháp lý của loại tội phạm này.

- Phân tích làm sáng tỏ lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường.

- Khảo sát, thống kê, phân tích làm rõ tình hình tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ở nước ta từ năm 2007 đến năm 2015; phân tích, đánh giá thực trạng công tác phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ở nước ta; làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và những tồn tại, thiều sót trong hoạt động phòng ngừa tội phạm, đây là những căn cứ thực tiễn cho việc đề ra các giải pháp.

- Đưa ra dự báo về tình hình về tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trong thời gian tới và đề xuất hệ thống giải pháp về nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ở nước ta trong giai đoạn tiếp theo.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT