Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đặng Tuấn Anh

Tên đề tài luận án: “Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với vật liệu nổ công nghiệp của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy”.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Mã số: 62.86.01.09 

Họ tên nghiên cứu sinh: Đặng Tuấn Anh Khóa 20.

Người hướng dẫn khoa học: 

1. PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà

2. PGS.TS Đào Hữu Dân

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Hệ thống hóa các công trình nghiên cứu ở nước ngoài và trong nước có liên quan đến đề tài luận án để xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Luận án đã xây dựng, chỉ rõ khái niệm, điều kiện, đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ và các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đối với vật liệu nổ công nghiệp. Mặt khác đã bổ sung, hoàn thiện lý luận quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với vật liệu nổ công nghiệp của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

2. Luận án phân tích, đánh giá được tình hình, đặc điểm có liên quan đến quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với vật liệu nổ công nghiệp. Khảo sát đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với vật liệu nổ công nghiệp của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, đồng thời luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.

3. Luận án đã phân tích đưa ra các dự báo khoa học và xây dựng những giải pháp góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với vật liệu nổ công nghiệp của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT