Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đào Thùy Dương

Tên đề tài luận án: Quản lý, giáo dục phạm nhân nữ trong các trại giam thuộc Bộ Công an

Chuyên ngành: Chuyên ngành: Quản Lý Nhà nước về An ninh trật tự;

Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Thùy Dương       Khóa 2013-2017

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. GS.TS Đường Minh Giới;

2. TS Nguyễn Văn Cừ


Những đóng góp mới của Luận án

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về quản lý, giáo dục phạm nhân nữ từ góc độ khoa học quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội và khoa học giáo dục với những điểm mới như sau:


1. Trên cơ sở luận điểm khoa học, luận án làm rõ một cách toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận về quản lý, giáo dục phạm nhân nữ trong các trại giam thuộc Bộ Công an theo chức năng của lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP, bao gồm khái niệm, đặc điểm, chủ thể của quản lý, giáo dục phạm nhân nữ, phân tích yêu cầu, nội dung, biện pháp quản lý, giáo dục phạm nhân nữ và quan hệ phối hợp trong quản lý, giáo dục phạm nhân nữ.


2. Luận án phân tích, đánh giá một cách toàn diện, chi tiết, đúng thực trạng, quản lý, giáo dục phạm nhân nữ trong các trại giam thuộc Bộ Công an, những kết quả đạt được, ưu nhược điểm và nguyên nhân hạn chế, thiếu sót trong quản lý, giáo dục phạm nhân nữ ở các trại giam thuộc Bộ Công an.


3. Trên cơ sở những vấn đề lý luận, thực trạng luận án đưa ra dự báo và một số giải pháp mang tính hệ thống, toàn diện và có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục phạm nhân nữ trong các trại giam của lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT