Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đinh Mạnh Hùng

Tên luận án: Quản lý phạm nhân loại tái phạm nguy hiểm trong trại giam thuộc Bộ Công an. 

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự        Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh:           Đinh Mạnh Hùng              Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: TS Vũ Anh Tuấn;

HD 2: GS. TS Nguyễn Hữu Duyện.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu mang tính tổng quan, có hệ thống và toàn diện về quản lý phạm nhân loại tái phạm nguy hiểm trong trại giam thuộc Bộ Công an.

2. Luận án đã nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý phạm nhân loại tái phạm nguy hiểm như: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, yêu cầu của quản lý phạm nhân loại tái phạm nguy hiểm; nội dung, hình thức, biện pháp và quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam trong quản lý phạm nhân loại tái phạm nguy hiểm.

3. Luận án đã thống kê, phân tích, đánh giá tình hình có liên quan đến quản lý phạm nhân loại tái phạm nguy hiểm trong trại giam thuộc Bộ Công an; khảo sát thực trạng quản lý phạm nhân loại tái phạm nguy hiểm trong trại giam thuộc Bộ Công an giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2019; làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của quản lý phạm nhân loại tái phạm nguy hiểm trong trại giam thuộc Bộ Công an

4. Luận án đưa ra những dự báo và hệ thống giải pháp phù hợp, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý phạm nhân loại tái phạm nguy hiểm trong trại giam thuộc Bộ Công an, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT