Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đinh Ngọc Khoa

Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Ninh Bình.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự         Mã số: 62.86.01.09

Họ tên nghiên cứu sinh: Đinh Ngọc Khoa               

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: PGS.TS Trần Minh Chất.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống và tương đối toàn diện công tác QLNN về TTATXH theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói chung, QLNN về TTATXH theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Ninh Bình nói riêng. Luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản sau:

1. Luận án đã hệ thống hóa, phân tích làm sâu sắc thêm một số vấn đề lý luận QLNN về TTATXH. Trên cơ sở đó xây dựng, bổ sung, hoàn thiện lý luận QLNN về TTATXH theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

2. Luận án đã khảo sát, làm rõ tình hình đặc điểm có liên quan, khảo sát, phân tích làm rõ tổ chức, phân công, bố trí lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Ninh Bình trong QLNN về TTATXH cũng như phân tích cụ thể thực trạng công tác QLNN về TTATXH theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Ninh Bình. Đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

3. Luận án đã dự báo tình hình có liên quan và đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả QLNN về TTATXH theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

4. Những kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn tài liệu, giáo trình và học tập trong các trường Công an nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT