Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Văn Hoành

Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh Trung du Bắc bộ

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự

Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Văn Hoành               Khóa: 19 (năm 2014)

Chức danh khoa học, học vị và họ tên của người hướng dẫn:

GS,TS Nguyễn Xuân Yêm

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

          1. Luận án góp phần xây dựng và hoàn thiện lý luận quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông. Đặc biệt xây dựng hệ thống khái niệm liên quan; đặc điểm hoạt động quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông; nội dung, phương pháp, nguyên tắc quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông; quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông với các lực lượng nghiệp vụ và các cơ quan chức năng.

          2. Đánh giá tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các tỉnh Trung du Bắc bộ; thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh Trung du Bắc bộ; nhận xét đánh giá kết quả, ưu điểm đạt được; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.

          3. Dự báo các yếu tố tác động đến hoạt động quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các tỉnh Trung du Bắc Bộ trong thời gian tới; tình hình, diễn biến của vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh Trung Du Bắc bộ.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT