Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đồng Đắc Thọ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Kỹ thuật phòng, chống tội phạm trong đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm   Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đồng Đắc Thọ   Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1: PGS. TS Lê Quốc Huy;

 HD 2: GS.TS Ngô Sỹ Hiền.

 Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

 Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về Kỹ thuật phòng, chống tội phạm trong đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã nghiên cứu, phân tích một số công trình khoa học điển hình trong và ngoài nước có liên quan đến Kỹ thuật phòng, chống tội phạm trong đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản, từ đó xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về tội phạm trộm cắp tài sản và Kỹ thuật phòng, chống tội phạm trong đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản như: Khái niệm, đặc điểm pháp lý của tội phạm trộm cắp tài sản; khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc, điều kiện, cơ sở pháp lý, nội dung, trình tự và quan hệ phối hợp giữa lực lượng Kỹ thuật hình sự với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành Công an.

3. Luận án đã tiến hành khảo sát tình hình tội phạm trộm cắp tài sản, tình hình tổ chức triển khai biện pháp Kỹ thuật phòng, chống tội phạm; thực trạng tổ chức, lực lượng, phương tiện, nội dung, trình tự và quan hệ phối hợp giữa lực lượng kỹ thuật hình sự với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành Công an trong quá trình áp dụng biện pháp kỹ thuật phòng, chống tội phạm trong đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản. Qua đó, khẳng định những ưu điểm, những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

4. Dự báo tình hình có liên quan và các yếu tố tác động đến áp dụng biện pháp Kỹ thuật phòng, chống tội phạm trong đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản; đề xuất những giải pháp có tính hệ thống, khả thi góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp Kỹ thuật phòng, chống tội phạm trong đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT