Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hoàng Văn Trường​

Tên đề tài luận án: Giám định ADN trong hoạt động điều tra tội phạm

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Văn Trường Khóa 20 - Hệ không tập trung

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: PGS.TS Nguyễn Văn Hà;

HD2: TS Lê Thị Thu Thủy.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về giám định ADN trong hoạt động điều tra tội phạm với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã nghiên cứu, phân tích một số công trình khoa học điển hình trong và ngoài nước có liên quan đến giám định ADN trong hoạt động điều tra tội phạm, từ đó xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã góp phần xây dựng và bổ sung hệ thống lý luận về giám định ADN trong hoạt động điều tra tội phạm như: Khái niệm, đối tượng và ý nghĩa của giám định ADN trong hoạt động điều tra tội phạm; cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, phương pháp, phương tiện, nội dung, trình tự giám định ADN trong hoạt động điều tra tội phạm; quan hệ phối hợp giữa các lực lượng và hợp tác quốc tế trong giám định ADN phục vụ điều tra tội phạm.

3. Luận án đã tiến hành khảo sát tình hình tội phạm và các vụ việc hình sự, tình hình giám định kỹ thuật hình sự, tình hình giám định sinh học; thực trạng tổ chức lực lượng, trang bị phương tiện và tiến hành nội dung, trình tự giám định ADN trong hoạt động điều tra tội phạm; quan hệ phối hợp giữa các lực lượng và hợp tác quốc tế trong giám định ADN trong hoạt động điều tra tội phạm. Qua đó, khẳng định những ưu điểm, những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

4. Dự báo tình hình có liên quan và các yếu tố tác động đến giám định ADN trong hoạt động điều tra tội phạm; đề xuất những  giải pháp có tính hệ thống, khả thi góp phần nâng cao hiệu quả giám định ADN trong hoạt động điều tra tội phạm thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT