Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lâm Phước Nguyên

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích của lực lượng Cảnh sát hình sự trên địa bàn Tây Nam Bộ

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm   Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lâm Phước Nguyên                 Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1: PGS. TS Nguyễn Giang Nam;

HD 2: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Bổ sung, góp phần hoàn thiện lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

2. Đánh giá một cách khách quan, toàn diện và sâu sắc thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố trên địa bàn Tây Nam Bộ.

3. Phân tích cụ thể những ưu điểm; hạn chế, thiếu sót của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố trên địa bàn Tây Nam Bộ trong phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót đó.

4. Đưa ra được dự báo về các yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố trên địa bàn Tây Nam Bộ. Trên cơ sở đó, luận án đã chỉ ra hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa loại tội phạm này trên địa bàn Tây Nam Bộ trong thời gian tới.Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT