Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lăng Sỉ U Đôm

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Phòng ngừa tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy 5 tỉnh Tây Nam nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lăng Sỉ U Đôm        Khoá: 20 (2015 - 2019). 

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

 HD 1. GS. TS Bùi Minh Trung; 

 HD 2. PGS. TS  Ngô Gia Bắc.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

 1. Trên bình diện lý luận sẽ làm sáng tỏ khái niệm, nội dung và biện pháp phòng ngừa tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; công tác lãnh đạo, mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong phòng ngừa tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý tại 5 tỉnh Tây Nam Lào. 

 2. Nghiên cứu tình hình, đặc điểm tội phạm học của tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có liên quan đến hoạt động phòng ngừa tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tại 5 tỉnh Tây Nam Lào.  

 3. Nghiên cứu về thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm; đánh giá kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân hạn chế thiếu sót trong hoạt động phòng ngừa tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý tại 5 tỉnh Tây Nam Lào. 

 4. Đề xuất các giải pháp trên cơ sở khoa học và thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý tại 5 tỉnh Tây Nam Lào. 

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT