Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Huy Bình

Tên luận án: Quản lý phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm sở hữu trong trại giam thuộc Bộ Công an. 

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự        Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh:          Lê Huy Bình              Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: TS Nguyễn Văn Cừ;
HD 2: GS. TS Nguyễn Đắc Hoan.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về hoạt động quản lý loại đối tượng là phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam do Bộ Công an quản lý.

2. Với mục đích góp phần xây dựng hệ thống lý luận về quản lý người phạm tội trong đó có phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm sở hữu, luận án nghiên cứu những vấn đề cơ bản như: khái niệm, đặc điểm về phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm sở hữu. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng có hệ thống những vấn đề lý luận công tác quản lý phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm sở hữu trong trại giam do Bộ Công an quản lý: khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp, quan hệ phối hợp trong quản lý phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm sở hữu.

3. Luận án đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực tiễn thực công tác quản lý phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm sở hữu tại các trại giam do Bộ Công an quản lý trong đó tiến hành nghiên cứu điển hình ở một số trại giam ở các vùng, miền khác nhau từ năm 2010 năm 2018.

4. Trên cơ sở nhận thức lý luận, khảo sát thực tiễn, luận án đã đưa ra những nhận định, đánh giá, kết luận có căn cứ, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân tồn tại, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm sở hữu trong trại giam thuộc Bộ Công an.

5. Luận án đã đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm sở hữu trong trại giam thuộc Bộ Công an thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT