Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Thanh Hải

Tên đề tài luận án: Hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an thành phố Đà Nẵng

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên: Lê Thanh Hải           NCS: Khoá 18

Chức danh khoa học, học vị, họ tên người hướng dẫn khoa học:

GS.TS Nguyễn Văn Nhật.

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Góp phần bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của lực lượng CAND.

2. Hệ thống hóa và phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vai trò, đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Đánh giá một cách hệ thống, toàn diện thực trạng hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an thành phố Đà Nẵng từ năm 2006 - 2016, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm cũng như những hạn chế, thiếu sót và nhất là nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

4. Đưa ra các dự báo khoa học về diễn biến tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và tình hình khác có liên quan, luận án tập trung đề xuất 07 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT