Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Văn Sinh


Tên đề tài luận án: Công tác nghiệp vụ cơ bản trong phòng chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu tại các tỉnh, thành phố phía Nam

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Lê Văn Sinh - Khóa: 19

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

 

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu toàn diện, có hệ thống về công tác nghiệp vụ cơ bản trong phòng chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu.

2. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm phong phú thêm cơ sở khoa học, làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn công tác nghiệp vụ cơ bản trong phòng chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu; đề xuất hoàn thiện pháp luật cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trong phòng chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

3. Luận án đã khái quát đầy đủ tình hình công tác điều tra cơ bản, công tác xây dựng và sử dụng cơ sở bí mật trong phòng chống tội phạm, bảo vệ an toàn các mục tiêu, các chuyến hàng đặc biệt của Nhà nước theo chức năng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu tại các tỉnh, thành phố phía Nam từ năm 2009 đến tháng 12/2015; từ đó, luận án chỉ rõ những ưu điểm cần phát huy, những thiếu sót cần khắc phục trong việc tiến hành công tác nghiệp vụ cơ bản thời gian vừa qua và xây dựng hệ thống các giải pháp có tính khả thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả mặt công tác này trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm, bảo vệ an toàn các mục tiêu, các chuyến hàng đặc biệt của Nhà nước theo chức năng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam.

4. Kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho tác giả cũng như cán bộ được giao nhiệm vụ tiến hành công tác nghiệp vụ cơ bản và Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc mặt công tác này; là tài liệu tham khảo có giá trị trong việc nghiên cứu và giảng dạy trong các trường Công an nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT