Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nghiêm Đình Hưởng

Tên đề tài luận án: Hoạt động vũ trang bảo vệ trong các trại giam thuộc Bộ Công an.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nghiêm Đình Hưởng Khoá: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: PGS. TS Lê Hoài Nam;

HD 2: TS Nguyễn Mạnh Thắng.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

 Những đóng góp mới của luận án:

 1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu đầy đủ, toàn diện, khoa học và đảm bảo tính hệ thống về hoạt động vũ trang bảo vệ trong các trại giam thuộc Bộ Công an.

2. Luận án đã xây dựng, bổ sung, làm rõ và góp phần phát triển lý luận về hoạt động vũ trang bảo vệ trong các trại giam thuộc Bộ Công an, bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, vai trò; cơ sở pháp lý; nội dung, yêu cầu, phương pháp; phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp trong hoạt động vũ trang bảo vệ trại giam.

3. Luận án đã khảo sát, thống kê, phân tích, đánh giá, đưa ra kết quả nghiên cứu về tình hình có liên quan đến hoạt động vũ trang bảo vệ trong các trại giam thuộc Bộ Công an; thực trạng về hoạt động vũ trang bảo vệ trong các trại giam thuộc Bộ Công an từ năm 2010 đến tháng 6/2019. Đồng thời, luận án đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của hoạt động vũ trang bảo vệ trong các trại giam thuộc Bộ Công an.

4. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động vũ trang bảo vệ trong các trại giam thuộc Bộ Công an; luận án đưa ra các dự báo và hệ thống các giải pháp khoa học, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động vũ trang bảo vệ trong các trại giam thuộc Bộ Công an; qua đó góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trại giam trong mọi tình huống.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT