Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Ngô Văn Vinh

Tên đề tài luận án: Điều tra tội phạm trộm cắp tài sản của người nước ngoài ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Văn Vinh  Khóa 18- Hệ  KTT.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Nhật.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.


Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về lý luận và thực tiễn hoạt động điều tra trộm cắp tài sản của người nước ngoài ở Việt Nam một cách toàn diện, hệ thống và chuyên sâu. Luận án đã xây dựng được khái niệm, đặc điểm và lý luận về điều tra tội phạm trộm cắp tài sản của người nước ngoài ở Việt Nam. Đây là những kiến thức góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về điều tra hình sự, điều tra tội phạm ở Việt Nam.


2. Luận án phân tích và chỉ rõ các đặc điểm hình sự của loại tội phạm trộm cắp tài sản của người nước ngoài ở Việt Nam, đồng thời phân tích cụ thể thực trạng tình hình tiến hành các biện pháp điều tra, các hoạt động trinh sát hỗ trợ và quan hệ phối hợp trong điều tra tội phạm trộm cắp tài sản của người nước ngoài.


3. Luận án đã chỉ rõ từng tình huống nghiệp vụ cụ thể trong quá trình điều tra vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài, đồng thời tổng hợp, rút ra được các chiến thuật, phương pháp đã áp dụng trong từng tình huống. Luận án đã phân tích và phát hiện được các thiếu sót, tồn tại của hoạt động điều tra tội phạm trộm cắp tài sản của người nước ngoài và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình điều tra. Những giải pháp và đề xuất trong luận án dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra tội phạm nói chung và điều tra tội phạm trộm cắp tài sản của người nước ngoài nói riêng.


4. Trên cơ sở nhận thức lý luận và khảo sát thực trạng hoạt động điều tra tội phạm trộm cắp tài sản của người nước ngoài ở Việt Nam, luận án đã đưa ra những giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra tội phạm này trong thời gian tới. Đặc biệt luận án nhấn mạnh giải pháp: Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội các cấp phục vụ yêu cầu điều tra tội phạm trộm cắp tài sản của người nước ngoài; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm trộm cắp tài sản của người nước ngoài; nâng cao hiệu quả hoạt động lấy lời khai người bị hại, người có trách nhiệm quản lý, trông coi tài sản; xây dựng bảng danh sách kiểm tra (checklist) trong điều tra tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản của người nước ngoài nói riêng ở Việt Nam

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT