Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Duy Dương

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Phòng ngừa tội phạm cướp tài sản của lái xe chở khách theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm  Mã số: 62.38.01.05

 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Duy Dương        Khoá: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:
HD 1. PGS.TS Trần Nguyên Quân; 
HD 2. PGS.TS Chử Văn Chí.

 Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

 Những đóng góp mới của luận án:

 1. Luận án đã làm rõ nhận thức về xe chở khách, lái xe chở khách và tội phạm cướp tài sản của lái xe chở khách. Bổ sung, hoàn thiện một số vấn đề lý luận về hoạt động của lực lượng CSHS trong phòng ngừa tội phạm cướp tài sản của lái xe chở khách: Khái niệm, đặc điểm phòng ngừa tội phạm cướp tài sản của lái xe chở khách; cơ sở pháp lý của hoạt động phòng ngừa; nội dung biện pháp phòng ngừa; phân công, phân cấp, công tác chỉ đạo và quan hệ phối hợp lực lượng trong phòng ngừa tội phạm cướp tài sản của lái xe chở khách.

2. Đã làm rõ tình hình, đặc điểm tội phạm học của tội phạm cướp tài sản của lái xe chở khách ở các tỉnh, thành phố phía Bắc như: Động thái, cơ cấu, tính chất mức độ nguy hiểm, đặc điểm nhân thân đối tượng phạm tội, nguyên nhân, điều kiện của tội phạm cướp tài sản của lái xe chở khách trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc.

3. Đã khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức lực lượng, tiến hành các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ của lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc đối với tội phạm cướp tài sản của lái xe chở khách. Xác định kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp tài sản của lái xe chở khách theo chức năng của lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc.

4. Luận án đã xây dựng nội dung dự báo các yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp tài sản của lái xe chở khách ở các tỉnh, thành phố phía Bắc. Đặc biệt đã đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm cướp tài sản của lái xe chở khách trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT