Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Hữu Thành

Tên luận án: CATS đấu tranh chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh biên giới Việt - Trung

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm          Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Thành            Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Trần Quốc Tỏ;
HD2: TS Ngô Văn Tuân.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về CATS đấu tranh chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh biên giới Việt - Trung với những điểm mới sau:

1. Luận án tổng hợp, xây dựng, bổ sung, phát triển các luận điểm khoa học những vấn đề lý luận về CATS đấu tranh chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy ở các tỉnh biên giới. Xây dựng khái niệm, xác định nhiệm vụ, đặc điểm của CATS; căn cứ xác lập chuyên án, tổ chức các biện pháp, chiến thuật đấu tranh chuyên án; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong đấu tranh CATS chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy ở các tỉnh biên giới của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

2. Luận án đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học về tình hình đặc điểm có liên quan và đặc điểm của tội phạm mua bán trái phép chất ma túy ở các tỉnh biên giới; khảo sát đánh giá thực trạng CATS đấu tranh chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh biên giới Việt - Trung từ năm 2011 đến năm 2022, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế, thiếu sót; nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức đấu tranh CATS chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh biên giới Việt - Trung thời gian qua.

3. Luận án đưa ra những dự báo về xu thế, diễn biến tình hình tội phạm mua bán trái phép chất ma túy ở các tỉnh biên giới Việt - Trung; các yếu tố thuận lợi và khó khăn trong công tác đấu tranh CATS chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh biên giới Việt - Trung thời gian tới; đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT