Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Long Thành

 

Tên đề tài luận án: Điều tra vụ án hiếp dâm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Long Thành - Khóa 18

Hệ: Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Hoàng Đình Ban

2. PGS.TS. Dương Văn Minh

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

 

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về điều tra vụ án hiếp dâm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội với những điểm mới sau đây:

1. Lần đầu tiên luận án nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện về điều tra vụ án hiếp dâm của lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH ở Việt Nam. Luận án đã phát hiện và bổ sung những nhận thức mới về điều tra vụ án hiếp dâm, đưa ra khái niệm vụ án hiếp dâm, khái niệm điều tra vụ án hiếp dâm, đặc điểm hoạt động điều tra vụ án hiếp dâm, chỉ ra nội dung, lực lượng, biện pháp, phương tiện, phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp trong điều tra vụ án hiếp dâm của lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH.

2. Luận án đã nghiên cứu, phân tích làm rõ thực trạng hoạt động điều tra vụ án hiếp dâm của lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH, đưa ra những nhận xét, đánh giá ưu điểm, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó trong thực tiễn hoạt động điều tra vụ án hiếp dâm.

        3. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, luận án đưa ra dự báo về một số vấn đề liên quan đến tình hình tội phạm hiếp dâm, những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động điều tra vụ án hiếp dâm, từ đó xác định những phương hướng và đề xuất các giải pháp về lý luận và thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra vụ án hiếp dâm của lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT