Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Mạnh Linh

Tên đề tài luận án: Hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Linh         Nghiên cứu sinh khóa: 21

Chức danh KH, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD1: GS.TS Nguyễn Đắc Hoan;

HD2: TS Lê Trung Kiên.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

 1. Luận án đã đưa ra khái niệm về hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh, đồng thời chỉ ra nội dung, phương pháp và quan hệ phối hợp trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh.

2. Qua khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng, luận án đã đánh giá được những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động này.

3. Đưa ra những dự báo về tình hình có liên quan và những yếu tố tác động đến hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT