Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Ngọc Hà


Tên đề tài luận án: “Phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến hàng không theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân”

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm      

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Hà                  Khóa: 2013

Chức danh KH, Học vị và họ tên của người hướng dẫn:

1. PGS, TS Trần Việt Tân            2. GS, TS Nguyễn Xuân Yêm

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về hoạt động phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến hàng không theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân.


2. Với mục đích góp phần xây dựng hệ thống lý luận về tội phạm buôn lậu trên tuyến hàng không, luận án nghiên cứu những vấn đề cơ bản như: khái niệm, đặc điểm của vận tải hàng không dân dụng và tội phạm buôn lậu trên tuyến hàng không. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng có hệ thống những vấn đề lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến hàng không theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân như: khái niệm, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp, quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến hàng không.


3. Luận án đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực tiễn thực trạng phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến hàng không của lực lượng Cảnh sát nhân dân tại các tỉnh có sân bay dân dụng quốc tế trong thời gian từ năm 2006 đến tháng 6 năm 2015.


4. Trên cơ sở nhận thức lý luận, khảo sát thực tiễn, luận án đã đưa ra những nhận định, đánh giá, kết luận có căn cứ, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân tồn tại, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến hàng không.


5. Luận án đã đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến hàng không ở nước ta trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT