Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Ngọc Thành

Tên đề tài luận án: Công tác sưu tra của lực lượng Cảnh sát hình sự

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Thành - Nghiên cứu sinh Khóa 17; Hệ không tập trung.

Tập thể người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS.TS Dương Văn Minh;

Hướng dẫn 2: GS.TS Đường Minh Giới.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát hình sự đã có nhiều cố gắng trong công tác sưu tra và đã thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác sưu tra của lực lượng Cảnh sát hình sự vẫn còn những tồn tại, hạn chế, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm hình sự ở Việt Nam trong thời gian qua còn có nhiều diễn biến phức tạp.

2. Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống và chuyên sâu về lý luận công tác sưu tra của lực lượng Cảnh sát hình sự, trong đó tập trung làm rõ được nội hàm khái niệm, danh mục, hệ loại đối tượng sưu tra hình sự; khái niệm, vị trí, vai trò tác dụng, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, quy trình và phương pháp công tác sưu tra của lực lượng Cảnh sát hình sự; chủ thể tham gia, phân công, phân cấp và mối quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát hình sự với các lực lượng trong công tác sưu tra.

3. Trên cơ sở những nghiên cứu hệ thống lý luận về công tác sưu tra của lực lượng Cảnh sát hình sự ở Chương 1, luận án đã tập trung khảo sát, đánh giá tình hình có liên quan đến công tác sưu tra của lực lượng Cảnh sát hình sự ở Việt Nam; Đi sâu nghiên cứu điển hình, từ đó phân tích, tổng hợp và đánh giá tình hình của đối tượng sưu tra hình sự, làm rõ cơ cấu theo danh mục, hệ, loại, đồng thời nghiên cứu một số đặc điểm nổi bật của đối tượng sưu tra hình sự, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác sưu tra của lực lượng Cảnh sát hình sự. Luận án tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng công tác sưu tra của lực lượng Cảnh sát hình sự từ năm 2005 đến 2017 tại một số địa bàn trọng điểm về ANTT. Từ kết quả nghiên cứu thực trạng công tác sưu tra của lực lượng Cảnh sát hình sự, luận án đã đưa ra nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót. Từ đó, luận án đã đi sâu phân tích, tìm hiểu các nguyên nhân của tình trạng trên.

4. Trên cơ sở dự báo những yếu tố tác động đến công tác sưu tra của lực lượng Cảnh sát hình sự trong thời gian tới, luận án đưa ra 7 nhóm giải pháp cụ thể, có tính khả thi về mặt lý luận và thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác sưu tra của lực lượng Cảnh sát hình sự đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự trong tình hình mới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT