Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Tất Thắng

Tên đề tài luận án: Chuyên án truy xét trong điều tra vụ án cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tất Thắng; Khoá 17

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. GS, TS Nguyễn Văn Cảnh

2. PGS, TS Phạm Quang Phúc

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Về mặt lý luận: Bước đầu, luận án đã xây dựng lý luận về điều tra vụ án cướp tài sản và lý luận về chuyên án truy xét trong điều tra vụ án cướp tài sản. Đáng chú ý, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đã xây dựng lý luận về quá trình tổ chức và tiến hành chuyên án truy xét trong điều tra vụ án cướp tài sản qua 03 giai đoạn: xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh chuyên án và kết thúc chuyên án.

   2. Về mặt thực tiễn: Luận án đã làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan đến đến chuyên án truy xét trong điều tra vụ án cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam của lực lượng Cảnh sát hình sự; thực trạng tổ chức và tiến hành chuyên án truy xét trong điều tra vụ án cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam. Trên cơ sở kết quả khảo sát, luận án đã đưa ra nhận xét, đánh giá chung về những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế để khắc phục.

3. Luận án đã dự báo những yếu tố tác động đến chuyên án truy xét trong điều tra vụ án cớp tài sản, đồng thời đề xuất các giải pháp mang tính khả thi góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và tiến hành chuyên án truy xét trong điều tra vụ án cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT