Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thanh Bình

Tên đề tài luận án: “Công tác sưu tra đối tượng hình sự hoạt động lưu động của lực lượng Cảnh sát hình sự”.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm    Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Bình              NCS Khoá: 18

Hệ không tập trung.      

Tập thể người hướng dẫn khoa học:

+ Hướng dẫn 1: GS.TS Trần Minh Hưởng.

+ Hướng dẫn 2: PGS.TS Đàm Thanh Thế.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

          Những đóng góp mới của luận án:

          - Công tác sưu tra đối tượng hình sự hoạt động lưu động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong thời gian vừa qua mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa được quan tâm một cách thường xuyên nên chưa thực sự mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự.

- Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống và chuyên sâu những vấn đề lý luận về công tác sưu tra đối tượng hình sự hoạt động lưu động của lực lượng Cảnh sát hình sự, trong đó tập trung làm rõ được nội hàm khái niệm, đặc điểm của đối tượng sưu tra và công tác sưu tra đối tượng hình sự hoạt động lưu động, vai trò của công tác này trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

        -  Luận án đi sâu nghiên cứu, phân tích và làm rõ thực trạng tiến hành công tác sưu tra đối tượng hình sự hoạt động lưu động của lực lượng Cảnh sát hình sự trên các nội dung về: Cơ cấu tổ chức, phân công, phân cấp lực lượng tiến hành. Khảo sát về thực trạng tiến hành công tác sưu tra đối tượng hình sự hoạt động lưu động của lực lượng Cảnh sát hình sự theo quy trình thống nhất như: Thu thập, xác minh thông tin và lập hồ sơ đưa đối tượng vào diện sưu tra hình sự hoạt động lưu động, việc xét duyệt, phân loại, tiến hành các hoạt động nghiệp vụ trinh sát và mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong công tác quản lý đối tượng sưu ra hình sự hoạt động lưu động. Trên cơ sở đó, đưa ra những nhận xét, đánh giá về về kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong công tác sưu tra đối tượng hình sự hoạt động lưu động của lực lượng Cảnh sát hình sự.

- Luận án đưa ra những dự báo về tình hình, những yếu tố tác động ảnh hưởng đến hiệu quả tiến hành công tác sưu tra đối tượng hình sự hoạt động lưu động, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả công tác sưu tra đối tượng hình sự hoạt động lưu động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong thời gian tới.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT