Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Thành Lâm

Tên đề tài luận án: Sử dụng biện pháp vũ trang trong phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát cơ động

Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm.

Mã số: 62.38.70.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Lâm.

Khóa 15-KTT

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

- NHDKH1: PGS,TS Nguyễn Đức Bình;

- NHDKH2: PGS,TS Chu Thế Long

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Lần đầu tiên luận án đã nghiên cứu một cách có hệ thống - Làm rõ khái niệm, đặc điểm của biện pháp vũ trang; nhận thức cơ bản về sử dụng biện pháp vũ trang trong phòng ngừa tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc sử dụng biện pháp vũ trang để phòng ngừa tội phạm bảo vệ ANTT. Góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về sử dụng biện pháp vũ trang trong phòng ngừa tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động;

2. Phân tích làm rõ tình hình đặc điểm của các loại tội phạm xâm phạm ANQG và TTATXH có liên quan đến việc sử dụng biện pháp vũ trang trong phòng ngừa tội phạm theo chức năng của lực lượng CSCĐ;

3. Khảo sát thực trạng sử dụng biện pháp vũ trang trong phòng ngừa tội phạm theo chức năng của lực lượng CSCĐ  từ năm 2006 đến năm 2015. Qua đó đánh giá những ưu điểm, kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót;

4. Phân tích đưa ra những dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng biện pháp vũ trang trong phòng ngừa tội phạm của lực lượng CSCĐ trong thời gian tới; trên cơ sở đó, luận án đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng biện pháp vũ trang trong phòng ngừa tội phạm theo chức năng của lực lượng CSCĐ.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT