Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Trung Kiên

Tên đề tài luận án: “Quản lý, giáo dục phạm nhân trong lao động và dạy nghề ở các trại giam thuộc Bộ Công an”.
Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự.
Mã số: 62.86.01.09  
Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Trung Kiên; khóa 19
Người hướng dẫn khoa học:  
1. GS, TS Nguyễn Hữu Duyện
2. PGS, TS Khổng Văn Hà

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:
1. Hệ thống hóa các công trình nghiên cứu ở nước ngoài và trong nước có liên quan đến hoạt động quản lý, giáo dục phạm nhân trong lao động và dạy nghề ở các trại giam. Luận án đã xây dựng, chỉ rõ khái niệm, đặc điểm và vai trò quản lý, giáo dục phạm nhân trong lao động và dạy nghề. Đồng thời phân tích, làm rõ góp phần hoàn thiện, bổ sung lý luận về quản lý, giáo dục phạm nhân trong lao động và dạy nghề ở các trại giam thuộc Bộ Công an.
2. Luận án phân tích, đánh giá, làm rõ được tính chất, đặc điểm vị trí, địa bàn của các trại giam; mô hình tổ chức lao động và dạy nghề cho phạm nhân; đặc điểm phạm nhân vi phạm pháp luật và nội quy trại giam; đặc điểm đội ngũ cán bộ Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động quản lý, giáo dục phạm nhân trong lao động và dạy nghề ở các trại giam thuộc Bộ Công an, luận án đưa ra những nhận xét về ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân tồn tại, hạn chế đó.
3. Luận án dự báo được những yếu tố tác động và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của QL,GD phạm nhân trong LĐ&DN ở các trại giam thuộc Bộ Công an trong thời gian tới.  


Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT