Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Điều
Tên đề tài luận án: Tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trong trại giam phục vụ phòng ngừa tái phạm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Điều Khoá: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: TS Lê Quý Vương;

HD 2: PGS. TS Trần Minh Chất.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

 Những đóng góp mới của luận án:

1. Khẳng định và làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận về tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trong trại giam phục vụ phòng ngừa tái phạm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

2. Tập hợp, xây dựng nhằm bổ sung, góp phần hoàn thiện các luận điểm khoa học về việc tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trong các trại giam do Bộ Công an quản lý trên các phương diện cơ bản về pháp lý, nghiệp vụ, tổ chức như: Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu, cơ sở pháp lý, phân công trách nhiệm, quan hệ phối hợp, nội dung, biện pháp làm cơ sở cho việc nhận thức đúng đắn về công tác này.

3. Khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trong các trại giam phục vụ phòng ngừa tái phạm sau khi chấp hành xong án phạt tù thời gian qua. Tìm ra những yếu tố về kinh tế, xã hội,... đã tác động, chi phối đến lĩnh vực này; chỉ rõ những ưu điểm đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Đưa ra các dự báo và xây dựng một hệ thống giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trong trại giam phục vụ phòng ngừa tái phạm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT