Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Mạnh

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do phạm nhân gây ra trong các trại giam thuộc Bộ Công an.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh:     Nguyễn Văn Mạnh             Nghiên cứu sinh khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD1: GS, TS Trần Minh Hưởng;

HD 2: TS Vũ Văn Hòa.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã nghiên cứu, làm rõ tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước có liên quan đến phòng ngừa tội phạm CYGTT do phạm nhân gây ra trong trại giam. Luận án nghiên cứu phân tích các quy định của pháp luật, làm rõ lý luận cơ bản về phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do phạm nhân gây ra trong trại giam của lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, trên cơ sở đó, luận án xây dựng được hệ thống lý luận, bao gồm: Khái niệm, đặc điểm hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do phạm nhân gây ra; cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và chủ thể, quan hệ phối hợp trong phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do phạm nhân gây ra trong trại giam.

2. Luận án đã đưa ra được kết quả nghiên cứu về tình hình có liên quan, như: đặc điểm, mô hình tổ chức quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân trong trại giam; tình hình phạm nhân chấp hành án; đặc điểm phạm nhân phạm tội cố ý gây thương tích trong trại giam từ năm 2010 đến năm 2018; nguyên nhân phạm nhân phạm tội cố ý gây thương tích trong quá trình chấp hành án; thực trạng phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do phạm nhân gây ra. Luận án đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do phạm nhân gây ra trong trại giam của lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam.

3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do phạm nhân gây ra trong trại giam đã được nghiên cứu, phân tích, Luận án đưa ra dự báo khoa học và hệ thống các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do phạm nhân gây ra trong các trại giam thuộc Bộ Công an.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT