Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Triều

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong kinh doanh bất động sản tại các thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Chuyên ngành:  Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Triều - Khóa: 19

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn khoa học 1: GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS Lê Hoài Nam

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong kinh doanh bất động sản của lực lượng Cảnh sát kinh tế với những điểm mới sau đây:

Một là, bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong kinh doanh bất động sản tại các thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế như: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và và quan hệ phối hợp lực lượng của Cảnh sát kinh tế trong phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong kinh doanh bất động sản.

Hai là, tổng kết, đánh giá thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong kinh doanh bất động sản tại các thành phố trực thuộc Trung ương của lực lượng Cảnh sát kinh tế trongthời gian 10 năm từ 2006 đến 2015; đánh giá một cách khách quan về hoạt động phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong kinh doanh bất động sản tại năm thành phố trực thuộc Trung ương của lực lượng Cảnh sát kinh tế, phân tích làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình tổ chức hoạt động phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Ba là, dự báo một số vấn đề liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong kinh doanh bất động sản tại năm thành phố trực thuộc Trung ương, từ đó đề xuất 07 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT