Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Tuấn

Tên luận án: Quản lý phạm nhân vi phạm Nội quy trại giam của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự   

Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Tuấn - Khóa 19

Hệ: Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    1. TS. Nguyễn Văn Cừ

                    2. TS. Phan Xuân Sơn

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu mang tính tổng quan, có hệ thống và tương đối toàn diện dưới góc độ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự về quản lý phạm nhân vi phạm nội quy trại giam (NQTG) của lực lượng Cảnh sát THAHS & HTTP với những điểm mới sau:

- Luận án làm rõ tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến luận án và những vấn đề lý luận về quản lý phạm nhân vi phạm NQTG của lực lượng Cảnh sát THAHS & HTTP, như: xây dựng hệ thống các khái niệm về NQTG, phạm nhân vi phạm NQTG; khái quát đặc điểm phạm nhân vi phạm NQTG; nội dung NQTG; phân loại vi phạm NQTG; xây dựng khái niệm quản lý phạm nhân vi phạm NQTG của lực lượng Cảnh sát THAHS & HTTP và phân tích đặc điểm của công tác quản lý phạm nhân vi phạm NQTG.

- Luận án làm rõ cơ sở pháp lý và các quy định có liên quan về quản lý phạm nhân vi phạm NQTG; yêu cầu trong quản lý phạm nhân vi phạm NQTG; nội dung, hình thức và biện pháp quản lý phạm nhân vi phạm NQTG; phân công trách nhiêm và quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát THAHS & HTTP trong quản lý phạm nhân vi phạm NQTG.

- Trên cơ sở hệ thống lý luận về quản lý phạm nhân vi phạm NQTG đã được xây dựng, luận án khảo sát, phân tích, đánh giá đúng thực trạng quản lý phạm nhân vi phạm NQTG của lực lượng Cảnh sát THAHS & HTTP ở các trại giam thuộc BCA, trong đó trọng tâm phân tích, đánh giá tình hình, đặc điểm, nguyên nhân, điều kiện phạm nhân vi phạm NQTG làm rõ những vấn đề mang tính quy luật của các hành vi vi phạm NQTG và thực tiễn triển khai các biện pháp quản lý phạm nhân vi phạm NQTG của lực lượng Cảnh sát THAHS & HTTP; luận án đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong quản lý phạm nhân vi phạm NQTG.

- Dựa trên nền tảng lý luận đã xây dựng; kết quả phân tích, đánh giá thực trạng quản lý phạm nhân vi phạm NQTG của lực lượng Cảnh sát THAHS & HTTP và các cơ sở khoa học khác, luận án dự báo các yếu tố tác động đến công tác quản lý phạm nhân vi phạm NQTG và đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nâng cao hiệu quả quản lý phạm nhân vi phạm NQTG của lực lượng Cảnh sát THAHS & HTTP, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm NQTG, bảo đảm an ninh, an toàn trại giam.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT