Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Păt Xạ Nha Si Ha Nat

Đề tài luận án: “Công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự.

Mã số: 62.86.01.09.

Họ tên nghiên cứu sinh: Păt Xạ Nha Si Ha Nat - Khóa 2013.

Người hướng dẫn: PGS, TS Hoàng Đình Ban.

Cơ sở đào tạo: Học Viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Xây dựng hệ thống lý luận về công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào: Khái niệm, vai trò, đặc điểm, những vấn đề cần chứng minh và những nội dung, phương pháp chiến thuật cần thiết trong công tác tuân tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao đường bộ.

2. Từ kết quả khảo sát thực tế cho thấy: Tình hình tội phạm và vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào như: ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường ngày càng phức tạp và tăng có tác động ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và hành vi vi phạm TTATGT có hiệu quả, đối với các hành vi vi phạm này đang đặt ra có tính cấp bách và cần thiết.

3. Đề xuất giải pháp bổ sung, hoàn thiện về những quy định của pháp luật có liên quan đến công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của nước CHDCND Lào: Bổ sung điều chỉnh các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ; Đề nghị Chính phủ cần ban hành Nghị định qui định về trang thiết bị, sử dụng phương tiện kỹ thuật giám sát trong công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT đường bộ nhằm tạo cơ chế pháp lý cho việc sử dụng các trang thiết bị này. Đề nghị Bộ An ninh nghiên cứu mở rộng thẩm quyền, điều kiện công tác trong hoạt đông tuần tra, kiểm soát của CSGT đường bộ; không nên quy định CSGT chỉ được phép dừng phương tiện kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm TTATGT, mà CSGT được phép dừng phương tiện để kiểm tra theo qui định của pháp luật phù hợp hơn.

4. Đề xuất các giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bô, chiến sĩ CSGT trong tuần tra, kiểm soát giao thông phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng CSGT với các lực lượng khác trong và ngoài ngành để đảm bảo TTATXH, TTATGT trong tình hình mới hiện nay.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT