Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Duy Chiến


Tên đề tài luận án: “Công tác trinh sát xác minh của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế”

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm     

Mã số: 62.38.70.01

Họ tên nghiên cứu sinh: Phạm Duy Chiến                  Khóa: 2008

Chức danh khoa học, học vị và họ tên của người hướng dẫn:

1. PGS, TS Bùi Minh Thanh           

2. PGS, TS Nguyễn Đắc Hoan

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

 

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về công tác trinh sát xác minh của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế ở Việt Nam.

 

2. Với mục đích góp phần xây dựng hệ thống lý luận về công tác trinh sát xác minh của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, luận án nghiên cứu những vấn đề cơ bản như: khái niệm, các dấu hiệu đặc trưng và phân loại tội phạm về kinh tế. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng có hệ thống những vấn đề lý luận về: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nhiệm vụ, các trường hợp sử dụng cũng như phương pháp tiến hành công tác trinh sát xác minh của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế. Đồng thời, luận án cũng làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và mối quan hệ phối hợp lực lượng trong tiến hành công tác này.

 

3. Luận án đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tiến hành công tác trinh sát xác minh của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2015.

 

4. Trên cơ sở nhận thức lý luận, khảo sát thực tiễn, luận án đã đưa ra những nhận định, đánh giá, kết luận có căn cứ, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân tồn tại, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến công tác trinh sát xác minh của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế.

 

  5. Luận án đã đề xuất hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác trinh sát xác minh của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế ở nước ta trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT