Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Minh Hiếu

Tên luận án: Tổ chức hoạt động ST đối tượng trong lĩnh vực ngân hàng của lực lượng Cảnh sát kinh tế

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm   Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Phạm Minh Hiếu           Khóa: 18

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 

HD1: PGS. TS Đinh Huy Liêm;

HD2: PGS. TS Phạm Xuân Định.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

- Góp phần hoàn thiện, bổ sung và phát triển lý luận về tổ chức hoạt động ST của lực lượng CSKT; Bổ sung các khái niệm về đối tượng ST và hoạt động ST đối tượng trong lĩnh vực ngân hàng.

- Kiến nghị những nội dung mới liên quan đến tổ chức hoạt động ST đối tượng trong lĩnh vực ngân hàng: yêu cầu, phương pháp, quy trình tiến hành hoạt động ST; công tác phối hợp để quản lý đối tượng trong diện ST do lực lượng CSKT thực hiện.

- Kiến nghị, hoàn thiện danh mục, hệ loại ST về đối tượng trong lĩnh vực ngân hàng.
- Đề xuất các giải pháp mới để hoạt động ST đối tượng trong lĩnh vực ngân hàng do lực lượng CSKT thực hiện đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT