Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Ngọc Hải
 
        Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn Hà Nội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
        Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự.
        Mã số: 62.86.01.09
        Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Hải.
        Nghiên cứu sinh khóa: 19
        Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
        GS,TS Nguyễn Xuân Yêm
        TS. Đinh Ngọc Hoa

        Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.
        Những đóng góp mới của luận án:
        Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu có tính hệ thống và liên quan trực tiếp về công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn Hà Nội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đề tài đã đi sâu phân tích trên bốn vấn đề cơ bản dưới đây:
        1. Đã tổng hợp hệ thống các vấn đề về lí luận liên quan đến công tác quản lý nhà nước về cư trú theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trong đó, nghiên cứu sinh đã tìm hiểu nhiều tác phẩm đến từ Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới đề cập đến nội dung này.
        2. Phân tích rõ về tình hình đặc điểm có liên quan, thực trạng cư trú và tình hình vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, cơ cấu tổ chức của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại Hà Nội. Đã chỉ ra những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại đó.
        3. Dự báo các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về cư trú, đưa ra những giải pháp, kiến nghị chi tiết và phù hợp, điều này sẽ hỗ trợ hiệu quả hơn trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về cư trú theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
        4. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể áp dụng đối với quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn tài liệu giáo trình, cũng như học tập trong lĩnh vực Cảnh sát. Nó có thể được vận dụng để nâng cao chất lượng của công tác quản lý nhà nước về cư trú theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại Hà Nội và các địa phương khác trong cả nước.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT