Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Tuấn Thủy

Tên luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản do đối tượng nghiện ma túy gây ra theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm  Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Tuấn Thủy        Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 

HD1: PGS. TS Lê Mộng Điệp;

HD2: GS.TS Nguyễn Thiện Phú.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản do đối tượng nghiện ma túy gây ra; làm rõ nội hàm khái niệm về phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản do đối tượng nghiện ma túy gây ra theo chức năng của lực lượng CSHS; cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp lực lượng trong phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản do đối tượng nghiện ma túy gây ra của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội.

2. Luận án nêu rõ tình hình thực tế hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản do đối tượng nghiện ma túy gây ra theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội trong các năm từ 2009 đến hết năm 2019; đưa ra những nhận xét về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình tổ chức hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này.

3. Dựa trên nền tảng lý luận đã xây dựng và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng, luận án đã đưa ra những giải pháp thiết thực trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cướp giật tài sản do đối tượng nghiện ma túy thực hiện, góp phần hoàn thiện lý luận và chỉ dẫn công tác thực tiễn đấu tranh với loại tội phạm này của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT