Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phô Khăm Xin Na Vông

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Điều tra vụ án trộm cắp tài sản ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phô Khăm Xin Na Vông        Khoá: 20 (2015 - 2019).

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD1: GS.TS Nguyễn Văn Cảnh 

HD2: PGS.TS Trần Hữu Ứng

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

 1. Luận án đã làm rõ nhận thức lý luận về vụ án trộm cắp tài sản ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào như khái niệm, đặc điểm pháp lý của loại tội phạm này.

2. Luận án làm rõ lý luận về hoạt động điều tra vụ án trộm cắp tài sản ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát điều tra xã hội như nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành hoạt động điều tra vụ án trộm cắp tài sản.

3. Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình vụ án trộm cắp tài sản ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ năm 2009 đến năm 2018.

4. Khảo sát làm rõ thực trạng hoạt động điều tra vụ án trộm cắp tài sản ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của lực lượng Cảnh sát điều tra xã hội trong 10 năm trở lại đây (2009- 2018).  

5. Đưa ra dự báo khoa học về các yếu tố tác động đến hoạt động điều tra vụ án trộm cắp tài sản ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong những năm tới. 

6. Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra vụ án trộm cắp tài sản ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT